Testy

systematyzujące wiedzę

Wybierz interesujący Cię test...

…i sprawdź, ile zapamiętałeś z wykładu!

Jonathan Alan Moore

Lingwista, YouTuber

Krzysztof Drażba

Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk

Artur Chomicz

Biuro Edukacji Narodowej
IPN Gdańsk

Warcisław Machura

Historyk, v-ce dyrektor II LO w Słupsku

dr hab. Mikołaj Tarkowski

Kierownik Zakładu Prawa AP

Jonathan Alan Moore

Lingwista, YouTuber

Jolanta Manthey

Edukator filmowy

Zdzisław Dróbka

Historyk, członek ŚZG

Anna Hryniewicz

Psycholog, Fundacja Pro Futuro

Daniel Sieczkowski

Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk

prof. Wojciech Skóra

Dyrektor Instytutu Historii AP

Jan Radkowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego o/Słupsk

prof. Wojciech Skóra

Dyrektor Instytutu Historii AP

Krzysztof Drażba

Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk

Bartosz Januszewski

Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk

Jolanta Nitkowska-Węglarz

Dziennikarka, autorka książek

dr Krzysztof Parzych

Instytut Geografii Akademia Pomorska

Jarosław Juszkiewicz

lektor, dziennikarz radiowy

dr Krzysztof Parzych

Instytut Geografii Akademia Pomorska

dr hab. Zbigniew Sobisz

Kierownik Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody Akademia Pomorska

Jarosław Juszkiewicz

lektor, dziennikarz radiowy