0
Created on By admin

Rasizm jako ideologia i praktyka polityczna w XX wieku

1 / 3

W jednym z przytoczonych przez Prelegenta przykładów mowa o indiańskim plemieniu o nazwie:

2 / 3

Gdy Brytyjczycy przybyli na Tasmanię, wyspę zamieszkiwali Aborygeni w liczbie:

3 / 3

Joseph Arthur uważał, że upadek cywilizacji wiąże się z:

Your score is

The average score is 0%

0%