0
Created on By admin

Czy warto studiować prawo?

1 / 3

Studia prawnicze na AP w Słupsku odbywają się w systemie:

2 / 3

Psychologizm prawny głosi, że prawo jest:

3 / 3

Obok norm prawnych wzorce postępowania mogą być regulowane przez:

Your score is

The average score is 0%

0%